Pyhän Henrikin tie eläväksi-hanke

Aikatuluja on alustavasti suunniteltu näin

Syksy 2020 on hankkeesta tiedottamisen ja verkostoitumisen aikaa. Lisäksi aletaan työ yhdistyksen logon uudistamiseksi ja se on valmis silloin, kun esitteitä ja mainosvideoita suunnitellaan.

Vaellusreitin käytöstä tehdään kirjalliset sopimukset maaomistajien kanssa: Työ aloitetaan loppusyksyllä 2020 ja saatetaan päätökseen toukokuuhun 2021 mennessä.

Reitin kunnostuksen suunnittelu, mahdolliset reittimuutokset selvitetään kevään 2021 aikana niin, että varsinaiset kunnostustyöt voidaan aloittaa toukokuussa 2021. Tavoitteena on siis kaikilta osin toimiva reitti maastossa vuoden 2021 vaellukseen mennessä. Mikäli tarpeen, tehdään reitin kunnostus maastossa loppuun kesällä 2022. Erityisesti reitin esteettömät osuudet saattavat vaatia pohdintaa ja työtäkin, joten sen pohdinta aletaan loppukeväällä-kesällä 2021. Valmistumiselle aikaa on kesään 2022 asti.

Kunnostettu reitti viitoitetaan uudelleen sitten, kun reitin kulku kaikilta osin on selvillä ja maastotyöt on tehty. Aikataulun ratkaisevat siis edellisen kohdan työt. Reitin viitoituksen ja opasteiden suunnittelu aloitetaan kuitenkin jo tammikuussa 2021.

Reitin parantamisen kanssa yhtä aikaa aloitetaan reitin varren palvelujen suunnittelu, jätenhuollon pohdinta jne. Toteutuksen aikataulussa näiltä osin on syytä olla väljyyttä, joten valmista pitää tulla syksyllä 2021 tai ehkä vasta keväällä 2022.

Reitin vieminen sähköiselle karttapohjalle aletaan keväällä 2021 ja tehdään loppuun kesän 2021 vaelluksen yhteydessä. Samalla on tarpeen synnyttää myös uusi paperinen vaelluskartta.

Kesällä-alkusyksyllä 2021 kuvataan reitin mainosvideo.

Syksyllä 2021 aletaan reittiesitteen suunnittelu.

Keväällä 2022 toteutetaan uusi kuntakierros.