Pyhän Henrikin tie eläväksi-hanke

Hanke-päävalikon alivalikkona on lisäksi Hankkeessa tapahtui. Seuraa sieltä tapahtumia.

Pyhän Henrikin tie eläväksi –hanke on Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueilla toimivien viiden Leader –toimintaryhmän yhteinen kehittämishanke, jonka tavoitteena on kehittää Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreittiä huomioiden matkailulliset, kulttuuriset ja ekologiset näkökulmat. Tärkeänä pidämme reitin kehittämistä niin, että sen vaeltaminen olisi mahdollista myös yksin. Tällöin korostuvat kartta- ja reittimerkkien ohella ruoka- ja majoituspalvelut. Pyrimme myös kartoittamnaan reitin esteettömiä osuuksia.

Pyhän Henrikin vaellusreitin pituus Kokemäeltä Turkuun on noin 140 kilometriä. Hankkeen vetovastuu on Turussa toimivalla Pyhän Henrikin pyhiinvaellusyhdistyksellä, joka on delegoinut toimivallan nimeämälleen johtoryhmälle. Rahoittaja on nimennyt hankkeelle myös ohjausryhmän, joka seuraa ja koordinoi hankkeen etenemistä toimialueillaan.

Suuruudeltaan liki 80.000 euron hanke toteutetaan 3.8.2020 –3.8.2022 välisenä aikana. Hankkeen hallinnolliset tehtävät ja muu käytännön työ on hajautettu useammalle henkilölle. Lisäksi hankitaan ostopalveluja ja tehdään huomattava määrä talkootyötä, jonka rahallinen arvo on liki 10.000 euroa. Talkootyö koostuu mm. reitin kartoittamisesta ja erilaisista kunnostustöistä sekä tietyistä aineettoman kulttuuriperinnön keräämiseen ja tallentamiseen liittyvistä tehtävistä. Oleellinen osa talkootyötä on myös erilaisten tiedotus-ja keskustelutilaisuuksien järjestäminen.

Hanke aloitettiin kuntakierroksella syksyllä 2020. Hanketta esiteltiin Säkylän Köyliössä 14.9., Nousiaisissa 21.9., Kokemäellä 5.10., Pöytyän Yläneellä 19.10., Mynämäessä 20.10., Maskussa 2.11., Ruskolla 10.11. ja Turussa 17.11.2020. Esittelytilaisuuksien yhteydessä tehtiin myös ryhmätöitä, joiden avulla kartoitettiin osallistujien näkemyksiä tämän hetken resursseista ja tulevista palvelutarpeista. Samalla pohdittiin myös reitin varrella sijaitsevien kuntien asukkaiden näkemyksiä hankkeen toteuttamisesta ja sen vaikutuksista osana kuntien kehittyvää kulttuuri- ja luontomatkailua.

Vuoden 2021 toiminta painottuu vaellusreitin kunnostuksen suunnitteluun ja toteuttamiseen yhteistyössä paikallisten maanomistajien ja muiden toimijoiden kanssa. Vaellusreitti saa uuden graafisen ilmeen, jota toteutetaan reitin viitoituksessa, opasteissa ja erilaisissa julkaisuissa sekä sähköisessä viestinnässä. Samanaikaisesti käynnistetään myös reitin varrella olevien palvelujen kartoitus ja yhteistyöneuvottelut palvelujen sovittamiseksi vaellusreittiä käyttävien erilaisten asiakkaiden ja asiakasryhmien tarpeisiin. Tavoitteena on, että reitin voi vaeltaa myös omatoimisesti yksin tai pienissä ryhmissä. Vaellusreitti siirretään sähköiselle karttapohjalle viimeistään keväällä 2022. Suunnitelmissa on myös reittiä esittelevän mainosvideon tuottaminen ja uuden reittiesitteen painattaminen.

Hanke päättyy tulosten ja hankkeen loppuraportin esittelyyn uuden
kuntakierroksen avulla.

Hankkeen johtoryhmä vaelsi Repolan ristiltä Haakylään 8.5.2021. Vaelluksen aikana tarkasteltiin tietenkin reitin kuntoa sekä merkittiin muistiin ongelmakohtia.

Hankkeen johtoryhmän yhteystiedot:

Puheenjohtaja Jouni Elomaa, p. 040 7254 386, e-mail: jelomaa@fkf.fi

Varapuheenjohtaja Sirkka-Liisa Lattu, p. 040 7358 914, e-mail: sirkkaliisa.lattu@gmail.com

Rahastonhoitaja Päivi Punta, p. 050 5564 417; e-mail: paivi.punta@dnainternet.net

Viestintävastaava Kalevi Salmi, p. 040 5855 292; e-mail: kalevi.salmi@fimnet.fi

Yleiskoordinaattori ja johtoryhmän sihteeri Terttu Pesonen-Säilä, p. 0400 619 888; e-mail: terttu.pesonen@saila.org

Maanomistajasopimukset Eila Hoffrén, p. 045 2371 037, e-mail: hoffreneila@gmail.com

Reitin kunnostus ja talkootöiden koordinointi Sampo Rouhiainen, p. 040 543 6152, e-mail:sampo.rouhiainen@gmail.com

Voit halutessasi antaa palautetta ja/tai kertoa ajatuksistasi Pyhän Henrikin vaellusreitin kehittämiseksi TÄLLÄ LOMAKKEELLA

Alla olevat viisi Leader-ryhmää myönsivät omalta osaltaan rahoituksen hankkeelle