Pyhän Henrikintien vaellusreitistä tehtiin vuonna 2000 esite, jossa on reitti merkittynä kartalle sekä selostavaa tekstiä reitistä. Uudempi esite on tulossa vuonna 2022 osana meneillään olevaa reitin kehittämisen Leader-hanketta. Vuoden 2000 esitteen karttakuvat antavat melko hyvän kuvan reitin kulusta. Voit käyttää karttaa mainiosti yleiskarttana.

Karttaan liittyy myös Pyhän Henrikin tien reittiseloste Turusta Kokemäelle. Tämä on pääosin voimassa, mutta joitakin muutoksia on tullut ja Leader-hankkeen aikana reitti tulee kokemaan muutoksia lisää. Selosteeseen tulee näin ollen suhtautua lievän varauksellisesti:

"Lähtö on Turun Tuomiokirkolta, josta edetään Halisten sillalle. Sillan ylityksen jälkeen jatketaan Koroistenniemelle, josta Maarian kirkon kautta Kärsämäentietä Kärsämäen hautausmaalle. Täältä hautausmaan oikeaa laitaa ylikulkusillalle, jossa ylitetään ohikulkutie ja jatketaan ohittaen lentokenttä vasemmalta puolelta aidan vierustaa seuraten. Ruskon kirkolle tullaan maantietä 2012. Jatketaan Nousiaisten kirkolle reittiä Hujalantie-Liukolantie- Vehmaantie- Lankilantie- Killinvahantie- Halisojantie. Matka jatkuu Hirvijoen yli kävelysiltaa myöten Koljolan kylään Repolantielle ja Repolankujaa Repolanristille. Täältä vaelletaan metsäpolkua ja Vainionpohjantietä päällystetylle Mynämäki- Yläne-maantielle 2020, jota kuljetaan noin 7 km. Reitti jatkuu metsäautotietä Haankylään, jossa siirrytään Yläneen Vaskijärveä sivuavalle maastotaipaleelle. Honkilahdentietä palataan maantielle 2020, jolta jatketaan viitoituksen mukaan Yläneen kirkolle. Täältä reitti kulkee osin Vanhaa Turun tietä, osin uutta tietä 204 Säkylään. Kristelinportilta kulku-ura ohjautuu läpi nummien Pyhäjoelle noudattaen loppuosaltaan maantietä 213. Huovinrinteen varuskunta-alue ohitetaan länsipuolelta matkalla Köyliön Kankaanpäähän. Matka jatkuu Pyhän Henrikintietä 2131, Köyliönjärven itäpuolitse Lähteenkylään ja Pyhän Henrikin muistomerkille Kirkkokarille. Matka Kirkkokarille Taren pihapiirin kautta Taren rantaan on noin 600 metriä peltotietä seuraten. Rannassa odottaa soutuvene, jota matkaaja voi vapaasti käyttää saarelle päästäkseen. Kirkkokarilta matka jatkuu tietä 2131 ja Eura-Huittinen- tien ylityksen jälkeen maantietä 2140 Kokemäelle Pyhän Henrikin saarnahuoneelle, joka on vaellusreitin pohjoinen päätepiste".

Tutustu nyt reittiin tarkemmin ja avaa yllä kuvattu Pyhän Henrikin pyhiinvaellusreitti kartalla.

Vaellusta suunniteltaessa on syytä tutustua reittiin myös sellaisten karttojen avulla, joissa yksityiskohdat erottuvat paremmin. Kartat Reitin pohjoinen osuus ja Reitin eteläinen osuus sopivat tähän tarkoitukseen. Niitä voi tietokoneellaan suurentaa ja pienentää tarpeen mukaan ja aika pienetkin yksityiskohdat saa näin näkymään. Kartan voi myös printata mukaansa. Osa reitistä on mahdollista vaeltaa vain kävellen ja siksi niihin on piirretty katkoviivalla vaihtoehtoiset osuudet. Kartoissa olevien numerointien selitykset löytyvät alinna kartalta Reitin eteläinen osuus.

Reitin eteläinen osuus

Reitin pohjoinen osuus